Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”
Informacje ogólne


Głównym celem projektu pn. “NYSKA AKADEMIA MŁODEGO ODKRYWCY” [NAMO] jest popularyzacja wiedzy, odkrywanie talentów i rozbudzenie aktywności poznawczej dzieci i młodzieży, uczestniczących w zajęciach przedstawiających praktyczne zastosowanie nauki w codziennym życiu. Wprowadzenie w treściach zajęć elementów powiązanych z ideami zrównoważonego rozwoju ma wykształcić u młodych ludzi nawyk dbania o środowisko naturalne i nawyk zdrowego życia oraz uświadomić rolę otaczających nas dóbr naturalnych w przyszłym rozwoju ludzkości. Projekt poprzez szereg działań będzie prezentował naukę jako obszar atrakcyjnych poszukiwań dostarczających uczestnikom wielu pozytywnych doznań i przeżyć rozwijając ich potencjał twórczy i intelektualny. 

Spotkania z nauką będą przekazem jak nauka w sposób bezpośredni przyczynia się do dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój osobisty i społeczny. Projekt ma charakter interdyscyplinarny z wiodąca rolą zrównoważonego rozwoju, przy uwzględnieniu kontekstu technicznego, społecznego, zdrowotnego oraz artystycznego. Zajęcia wzbogacone o wiele praktycznych elementów w formie ćwiczeń i warsztatów zawierających doświadczenia naukowe będą również pobudzać ciekawość i kreatywność uczestników. 

“Nyska Akademia Młodego Odkrywcy” jest skierowana do dzieci i młodzieży klas V do VIII uczęszczających do szkół z terenu miasta i gminy Nysa. Podczas zajęć prowadzonych przez wykładowców PANS w Nysie w salach nyskiej Uczelni uczestnicy będą poznawać naukę z punktu widzenia jej praktycznego zastosowania w życiu codziennym. 

“Nyska Akademia Młodego Odkrywcy” zostanie zrealizowana w czterech edycjach po 60 uczniów i obejmie w sumie 240 uczniów szkół podstawowych podzielonych na grupy wiekowe. Każda edycja to 2 grupy wiekowe z wyznaczonych klas po 30 osób. Zajęcia odbywać się będą w soboty zgodnie ze wskazanym harmonogramem. W sumie zostanie przeprowadzonych 8 bloków tematycznych w podziale na grupę młodszą (klasa V oraz klasa VI) oraz grupę starszą (klasa VII oraz klasa VIII). Uczestnicy projektu wezmą udział w zajęcia prowadzonych po 4 godziny z zakresu kosmetologii, dietetyki, psychofizycznego kształtowania człowieka, finansów, informatyki, zrównoważonego rozwoju, architektury, jazzu i muzyki estradowej. Każdy z bloków tematycznych przedstawi wybrane zagadnienia nauki wspierające zrównoważony rozwój, które swoją atrakcyjnością wzbudzą zainteresowanie uczestników poprzez pokazy i doświadczenia. 

Główne zagadnienia w ramach bloków tematycznych to:

Ta różnorodność obszarów ma uatrakcyjnić projekt a jednocześnie posiadając wspólny mianownik w postaci zrównoważonego rozwoju pokaże zintegrowanie wielu badań naukowych w kierunku ochrony środowiska naturalnego zapewniając dalszy rozwój społeczeństwa. 

W przeszłości Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie realizowała podobne projekty skierowane do dzieci i młodzieży. Nasze doświadczenia pozwoliły dostrzec duże zainteresowanie zajęciami pozaszkolnymi wśród dzieci i młodzieży szczególnie jeśli odbywają się one na Uczelni i pozwalają zetknąć się z prawdziwą nauką i naukowcami. Dodatkowo możliwość samodzielnego uczestniczenia w wykonywaniu doświadczeń wyzwala w dzieciach i młodzieży dociekliwość i zainteresowanie poruszanymi tematami. 
Poprzez realizowany projekt widzimy możliwość upowszechniania nauki wśród dzieci i młodzieży także w kontekście spełniania zadań społecznej odpowiedzialności w zakresie kształtowania postaw społecznych i uświadamiania młodzieży jak ważne są wybory w świetle ich przyszłych zawodów dla rozwoju społeczeństwa. 

Projekt popularyzuje naukę, jej praktyczne zastosowanie i ścieżkę rozwoju zawodowego w oparciu o studia na kierunkach praktycznych. Przeciwdziała depopulacji, migracji do dużych aglomeracji miejskich i drenażu mózgów, wzmacniając rozwój kapitału intelektualnego i społecznego. Dlatego chcemy dotrzeć do dzieci i młodzieży uznając, że na tym etapie edukacji należy zainteresować ich nauką i przedstawić możliwości dalszego rozwoju w świecie, w którym czekają ich wyzwania w obszarze realizacji celów zrównoważonego rozwoju.


AktualnościHarmonogram


Rozpoczynamy działania projektowe – edycja II - grupa młodsza (klasy 5,6)

Rozpoczynamy działania projektowe – edycja II - grupa starsza (klasy 7,8)


Rozpoczynamy działania projektowe – edycja I - grupa młodsza (klasy 5,6)Dokumenty do pobrania


Lista kontrolna z wypełnieniem pełnym
Zapytania ofertoweKontakt


„Nyska Akademia Młodego Odkrywcy” jest realizowany przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Nysie. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

Pracuj z domu Wi-Fi z wypełnieniem pełnym Biuro Projektu: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
Budynek C, pokój nr 2 (poziom minus 1)
ul. Obrońców Tobruku 5; 48-300 Nysa
tel. +48 77 409 16 87
e-mail: namo@pans.nysa.pl
www.namo.pans.nysa.pl