Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”


AKTUALNOŚCI     Edycja II


Uroczyste zakończenie II edycji projektu "NYSKA AKADEMIA MŁODEGO ODKRYWCY"

W dniu 20.04.2024 r. w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie odbyło się uroczyste zakończenie drugiej edycji projektu “NYSKA AKADEMIA MŁODEGO ODKRYWCY”. Podczas ostatniego już spotkania projektowego podsumowaliśmy trzy miesiące zrealizowanych zajęć, które były pełne naukowych odkryć i praktycznych doświadczeń. Wszyscy uczestnicy otrzymali birety i certyfikaty udziału w projekcie.

“Nyska Akademia Młodego Odkrywcy” dofinansowana jest ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”. Inicjatywa jest skierowana do dzieci i młodzieży klas V do VIII uczęszczających do szkół z terenu miasta i gminy Nysa, a w II edycji realizowanej w okresie od lutego do kwietnia 2024 roku uczestniczyło 44 uczniów z nyskich szkół podstawowych: SP nr 1, SP nr 3, SP nr 5, SP nr 10,  Diecezjalnej Szkoły Podstawowej w Nysie oraz ZSP w Białej Nyskiej.
Zajęcia projektowe miały na celu wyjaśnienie młodym uczestnikom jak nauka w sposób bezpośredni przyczynia się do dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój osobisty i społeczny. Projekt ma charakter interdyscyplinarny z wiodącą rolą zrównoważonego rozwoju, przy uwzględnieniu kontekstu technicznego, społecznego, zdrowotnego oraz artystycznego. Zajęcia wzbogacone są o wiele praktycznych elementów w formie ćwiczeń i warsztatów zawierających doświadczenia naukowe, które również pobudzają ciekawość i kreatywność uczestników.

Podczas zajęć prowadzonych przez wykładowców PANS w Nysie w salach nyskiej Uczelni uczestnicy projektu NAMO poznawali naukę z punktu widzenia jej praktycznego zastosowania w życiu codziennym. Spotkania projektowe prowadzone były w 8 blokach tematycznych:

  1. mgr inż. arch. Ewa Matras (architektura) - jak budować i mieszkać ekologicznie i energooszczędnie
  2. mgr Agnieszka Stasieńko –Tłuczek  (kosmetologia) - dbałość o ciało i skórę z zastosowaniem ekologicznych środków pielęgnacyjnych
  3. dr Mariusz Drożdżal (jazz i muzyka estradowa) - wpływ dźwięków i muzyki na rozwój fizyczny i emocjonalny człowieka
  4. dr inż. Piotr Chwastyk (zarządzanie i inżynieria produkcji) zrównoważony rozwój - jak wytworzyć zieloną energię i wykorzystać ją w rozwoju technicznym społeczeństw
  5. dr inż. Adriana Halikowska (ekonomia) - jak oszczędzać w świecie zrównoważonego rozwoju
  6. dr inż. Adam Dudek (informatyka) - jak informatyka pomaga w ochronie środowiska naturalnego
  7. dr n. o zdr. Ewa Szura (psychofizyczne kształtowanie człowieka) - zdrowie i kondycja fizyczna w zdrowym środowisku naturalnym
  8. dr n. med. Marta Misiarz (dietetyka) - jak zdrowo się odżywiać korzystając z dobrodziejstw natury

Wszystkim uczestnikom gratulujemy pomyślnego ukończenia zajęć projektowych, a kolejnych zainteresowanych uczniów serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach! Szczegóły dotyczące trwających zapisów na stronie www.namo.pans.nysa.pl


PSYCHOFIZYCZNE KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA - zajęcia tematyczne 13.04.2024

Dnia 13.04.2024 odbyły się zajęcia skierowane do starszej grupy uczestników projektu NAMO z klas VII-VIII poświęcone zdrowemu stylowi życia. Warsztaty sportowe pod nazwą: „Zdrowie i kondycja fizyczna w zdrowym środowisku naturalnym” poprowadziła Pani dr n. o zdr. Ewa Szura. Na warsztatach zostały omówione składowe stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej oraz właściwych technik relaksacyjnych i o treningu uważności. Wspomniano również o najczęściej popełnianych błędach w zachowaniu, o ważnej kwestii motywacji do działania, o składowych dobrego zdrowia tj. zarówno o dobrej kondycji fizycznej jak i psychicznej młodych ludzi. Warsztaty zostały urozmaicone grami sportowymi i zabawami ruchowymi mające na celu większą integrację grupy projektowej.


Informatyka - zajęcia tematyczne 06.04.2024

Sobotnie zajęcia dla uczestników obu grup projektowych zostały przeprowadzone przez dr inż. Adama Dudka. Celem zajęć w obu grupach wiekowych było uświadomienie uczestnikom projektu NAMO w jaki sposób dziedzina nauki i techniki Informatyka bezpowrotnie w sposób pozytywny oddziałuje i pomaga w ochronie środowiska naturalnego. Uczestnicy projektu starali się odpowiedzieć na pytanie: jak właściwie korzystać z Internetu, aby był zdrowy i dla nas i klimatu. Na zajęciach został wprowadzony element zdrowej rywalizacji uczestników i za pośrednictwem portalu mlodzi.ekoeksperymentarium.pl poruszane były także kolejne tematy: jak dbać o wodę, co to jest ślad węglowy czy skąd się bierze ciepło i prąd, a także tematyka dbania o przyrodę oraz recyklingu. Zajęcia warsztatowe przy wykorzystaniu komputerów pozwoliły poszerzyć wiedzę uczestników w zakresie ekologicznego i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Dzięki eksperymentom i symulacjom (za pomocą symulatora tzw. wirtualnej elektrowni, zabawie w odwrotne programowanie czy z serwisami WEB i internetowymi bazami danych) uczestnicy projektu mogli poznać i zrozumieć procesy oraz mechanizmy związane z tymi aspektami. Rywalizacja pomiędzy uczestnikami zajęć pozwoliła skuteczniej rozwinąć zainteresowanie i ich aktywność poznawczą, zwiększyć kompetencje dotyczące obsługi komputera i poszukiwania informacji w sieci Internet oraz nauczyć współpracy w grupie. Uczestnicy za swoją kreatywną pracę zdobywali punkty, a największa ilość zdobytych punktów została nagrodzona drobnymi elektronicznymi upominkami.

Grupa młodsza

Grupa starsza


ARCHITEKTURA - zajęcia tematyczne 23.03.2024

W sobotnich zajęciach z Architektury wzięli udział uczniowie młodszej grupy projektowej z klas V– VI szkół podstawowych. Spotkanie tematyczne „Jak budować i mieszkać ekologicznie i energooszczędnie” zostało przeprowadzone przez Panią mgr inż. arch. Ewę Matras. Celem warsztatów było umożliwienie uczestnikom projektu poznanie podstawowych zagadnień związanych z problematyką ekologii i energooszczędności w architekturze. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy tematyczne i mieli za zadanie opracowanie przydzielonych im tematów w zakresie ekologii, tj. wykorzystanie materiałów naturalnych; pozyskiwanie wody deszczowej do celów gospodarczych, biotyczne przegrody w budownictwie oraz w zakresie energooszczędności. Dodatkowo młodzież tworzyła modele przestrzenne budynków z masy solnej, na których prezentowali wymyślone przez siebie rozwiązania dotyczące mieszkalnictwa ekologicznego i energooszczędnego. Na zakończenie zajęć uczestnicy poznali zasady modelowania 3D w AutoCAD i stworzyli komputerowo własne trójwymiarowe bryły i budynki mieszkalne.


Jazz i muzyka estradowa - zajęcia tematyczne 16.03.2024

Dnia 16.03.2024 r. ponownie odbyły się zajęcia muzyczne w ramach projektu NAMO, tym razem skierowane do uczestników młodszej grupy projektowej. Spotkanie pod nazwą „Wpływ dźwięków i muzyki na rozwój fizyczny i emocjonalny człowieka”, zostały poprowadzone przez dr Mariusza Drożdżala. Warsztaty muzyczne ukierunkowane były na kształtowanie wrażliwości muzycznej, ruch sceniczny, improwizację, która wprowadziła uczestników w barwny świat dźwięków wyzwalając tym samym pozytywne emocje i wyobraźnię, a dodatkowo dając sporo dawkę nowych umiejętności w tym m.in. naukę poprawnego oddechu, rytm i jego rola w muzyce, dynamika i kolorystyka brzmieniowa w celu osiągnięcia określonych efektów dźwiękowych.


Jazz i muzyka estradowa - zajęcia tematyczne 09.03.2024

Również w sobotę 09.03.2024 starsza grupa uczestników z projektu "NAMO" brała udział w zajęciach tematycznych pod nazwą „Wpływ dźwięków i muzyki na rozwój fizyczny i emocjonalny człowieka”, które zostały poprowadzone przez Pana dr Mariusza Drożdżala. Warsztaty miały na celu między innymi rozbudzenie u dzieci zamiłowania do muzyki, umiejętności słuchania prostych utworów muzycznych, a także rozwijania dyspozycji muzycznych oraz kształtowanie wrażliwości muzycznej. Była to aktywna forma obcowania z muzyką poprzez ruch, improwizację, która wprowadzi uczestników w barwny świat dźwięków wyzwalając tym samym pozytywne emocje i wyobraźnię. Uczestnicy projektu dowiedzieli się jak kształtować umiejętność poprawnego oddechu, czym jest rytm i jaką rolę pełni w muzyce, a także o zastosowaniu dynamiki i kolorystyki brzmieniowej w celu osiągnięcia określonych efektów dźwiękowych.


DIETETYKA - zajęcia tematyczne 09.03.2024

Dnia 09.03.2024 odbyły się zajęcia z Dietetyki dla młodszej grupy uczestników z klas V–VI, które zostały poprowadzone przez Panią dr n. med. Martę Misiarz. Warsztaty o tematyce żywieniowej ukierunkowane były na poznaniu wiedzy jak prawidłowo czytać etykiety z wartościami odżywczymi produktów spożywczych oraz na poznaniu właściwego planowania posiłków w duchu zero waste. Uczestnicy projektu dowiedzieli się, że dzięki zmniejszaniu ilości mięsa i produktów odzwierzęcych w swojej diecie na rzecz produktów pochodzenia roślinnego stosują zasady diety przyjaznej planecie. Młodzież miała okazję zaznajomić się z koncepcjami diety planetarnej, która wpływa korzystnie na zdrowie, ale również tym samym oddziałuje na ochronę środowiska naturalnego. Dieta planetarna jest podejściem żywieniowym, które ma na celu zmniejszenie naszego wpływu na planetę poprzez zmianę sposobu, w jakim spożywamy żywność. Jest to jednocześnie dieta zdrowa, zrównoważona i przyjazna dla środowiska.


ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - zajęcia tematyczne 02.03.2024

W sobotę 2.03.2024 w ramach projektu NAMO odbyły się zajęcia dla obu grup projektowych pod nazwą: „Jak wytworzyć zieloną energię i wykorzystać ją w rozwoju technicznym społeczeństwa?”. Tematykę zrównoważonego rozwoju przybliżył uczestnikom dr inż. Piotr Chwastyk - Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju PANS w Nysie. Podjęta problematyka miała za cel przybliżyć uczestnikom projektu zagrożenia wynikające z nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych ziemi oraz konieczność znalezienia alternatywnych dróg rozwoju społecznego poprzez postęp techniczny bez naruszania naturalnych zasobów, co z kolei wpłynęło na pobudzenie świadomości i wyobraźni uczniów na temat przyszłości świata i ludzkości. Zajęcia warsztatowe zostały przeprowadzone przy użyciu zestawów doświadczalnych Horizon. Uczestnicy obu grup projektowych mieli okazję przeprowadzić wiele ciekawych eksperymentów demonstrujących zasadę działania odnawialnych źródeł energii i ogniw paliwowych, oraz sposób współpracy tych systemów. Oprócz zapoznania się z możliwościami wytwarzania energii elektrycznej z wiatru, promieni słonecznych lub przy pomocy korby, została także poruszona tematyka magazynowania energii i superkondensatorów. Dzięki różnym ogniwom paliwowym z zestawu Horizon, uczniowie mogli także porównać ich właściwości.

Grupa młodsza

Grupa starsza


EKONOMIA - zajęcia tematyczne 24.02.2024

Sobotnie zajęcia dla uczestników obu grup projektowych „Nyskiej Akademii Młodego Odkrywcy” miały za cel uświadomienie uczniom jak oszczędzać pieniądze w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, łącząc cele finansowe z dbałością o środowisko i społeczeństwo. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się od Pani dr inż. Adriany Halikowskiej, czym jest zrównoważony rozwój i dlaczego jest tak ważny dla przyszłości planety i ludzi. Na zajęciach poznali sposoby, w jaki mogą dokonywać codziennych ekologicznych zakupów przy wykorzystaniu podstawowych udogodnień Microsoftu jak np. Excela czy OneNote. Dodatkowo uczestnicy mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat pieniądza, finansów, oszczędzania i inwestycji zrównoważonych oraz sposobów, w jakie mogą inwestować w przyszłość, dbając jednocześnie o środowisko. Zajęcia miały na celu także zrozumieć jak oszczędzać w sposób zrównoważony i jak ważne jest łączenie celów finansowych z dążeniem do lepszej przyszłości dla środowiska i społeczeństwa.

Grupa młodsza

Grupa starsza


PSYCHOFIZYCZNE KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA - zajęcia tematyczne 9.12.2023

Również w sobotę 17.02.2024 odbyły się zajęcia młodszej grupy uczestników projektu z klas V-VI poświęcone zdrowemu stylowi życia pod nazwą: „Zdrowie i kondycja fizyczna w zdrowym środowisku naturalnym”. Na warsztatach zostały omówione składowe stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej oraz technik relaksacyjnych. Wspomniano również o najczęściej popełnianych błędach w zachowaniu, które powodują wady postawy ciała. Młodzież miała dużą wiedzę na poruszane tematy podczas warsztatów, stąd też prowadząca dr n. o zdr. Ewa Szura skupiła się bardziej na motywacji do działania by faktycznie umieć korzystać z posiadanej już wiedzy. Porozmawiano o tym co stanowi problem w dbaniu o zdrowie. Poruszono temat słodyczy, lenistwa w podejmowaniu aktywności fizycznej, postawy ciała, higieny snu i wiele innych zagadnień, w tym również trening uważności. Warsztaty zostały urozmaicone grami i zabawami ruchowymi mające na celu większą integrację grupy projektowej.


Architektura – jak budować i mieszkać ekologicznie i energooszczędnie - zajęcia tematyczne 17.02.2024

W sobotę 17.02.2024 uczniowie z klas VII – VIII wzięli udział z zajęciach z Architektury pod nazwą „Jak budować i mieszkać ekologicznie i energooszczędnie”. Celem przeprowadzonych warsztatów przez Panią mgr inż. arch. Ewę Matras było umożliwienie uczestnikom projektu poznanie podstawowych zagadnień związanych z problematyką ekologii i energooszczędności w architekturze. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy tematyczne i mieli za zadanie opracowanie przydzielonych im tematów w zakresie ekologii, tj. wykorzystanie materiałów naturalnych; pozyskiwanie wody deszczowej do celów gospodarczych, biotyczne przegrody w budownictwie oraz w zakresie energooszczędności. Dodatkowo młodzież tworzyła modele przestrzenne budynków z masy solnej, na którym uczestnicy prezentowali wymyślone przez nich rozwiązania dotyczące mieszkalnictwa ekologicznego i energooszczędnego. Na zakończenie zajęć uczestnicy poznali zasady modelowania 3D w AutoCAD i stworzyli komputerowo własne trójwymiarowe bryły i budynki mieszkalne.


DIETETYKA - zajęcia tematyczne 10.02.2024

W sobotę odbyły się zajęcia z Dietetyki dla uczestników z klas VII – VIII, które zostały poprowadzone przez dr n. med. Martę Misiarz. Warsztaty żywieniowe ukierunkowane były na prawidłowe czytanie etykiet z wartościami odżywczymi produktów spożywczych oraz na właściwe planowaniu posiłków w duchu zero waste. Uczestnicy projektu dowiedzieli się, że dzięki zmniejszaniu ilości mięsa i produktów odzwierzęcych w swojej diecie na rzecz produktów pochodzenia roślinnego stosują zasady diety przyjaznej planecie. Podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży ma na celu troskę o ich zdrowie i planetę. Młodzież miała okazję zaznajomić się z koncepcjami diety planetarnej, która wpływa korzystnie na zdrowie, ale również tym samym oddziałuje na ochronę środowiska naturalnego. Dieta planetarna jest podejściem żywieniowym, które ma na celu zmniejszenie naszego wpływu na planetę poprzez zmianę sposobu, w jakim spożywamy żywność. Jest to jednocześnie dieta zdrowa, zrównoważona i przyjazna dla środowiska.


Kosmetologia - dbałość o ciało i skórę z zastosowaniem ekologicznych środków pielęgnacyjnych - zajęcia tematyczne 03.02.2024

Dnia 3.02.2024 odbyły się pierwsze zajęcia w obu grupach wiekowych w ramach II edycji dla uczestników projektu „Nyska Akademia Młodych Odkrywców”, które miały na celu dostarczyć uczestnikom projektu cenną wiedzę na temat ekologicznych środków pielęgnacyjnych. Zajęcia przeprowadzone przez Panią mgr Agnieszkę Stasieńko-Tłuczek koncentrowały się na pielęgnacji ciała i skóry, promując przy tym ekologiczne metody i produkty pielęgnacyjne, jakie możemy stworzyć sami w domu, omówieniu korzyści dla zdrowia jak i środowiska, jak działają i dlaczego są korzystne dla naszego ciała i skóry. Uczestnicy projektu uczyli się korzystać z naturalnych składników (takich jak oleje, ekstrakty roślinne, miód, itp.) i technik, aby właściwie dbać o swoje ciało, jednocześnie dbając o środowisko. Wśród poruszanych zagadnień pojawiły się także testy skórne i diagnostyka oraz certyfikacja i oznaczenie ekologicznych kosmetyków. Podczas zajęć uczestnicy próbowali samodzielnie przygotować własną ekologiczną pastę do zębów, peeling cukrowy czy tonik oczyszczający.

Grupa młodsza


Grupa starsza


Spotkanie z Rodzicami uczestników EDYCJI II

W dniu 30 stycznia 2024 odbyło się spotkanie z Rodzicami uczniów z klas V-VIII ze szkół podstawowych z Gminy Nysa, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w II edycji projektu NAMO do dwóch grup wiekowych. Podczas spotkania przekazano informację dotyczące celu projektu, bloków tematycznych oraz przedstawiono zaplanowany harmonogram zajęć. Uczelnia zapewni uczestnikom bezpłatne materiały niezbędne do zajęć w ramach poszczególnych bloków tematycznych. W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma koszulkę z logotypami oraz notes z długopisem. Uczestnicy projektu podczas każdych zajęć otrzymają pakiety śniadaniowe. Biuro Projektu prosi o zgłaszanie alergii pokarmowych uczestników, a także o posiadanych orzeczeniach o niepełnosprawności. Wszelkie aktualne informacje oraz zdjęcia z przeprowadzonych zajęć będą zamieszczane na stronie internetowej projektu oraz na stronie FB.
Pierwsze zajęcia dla uczestników projektu odbędą się w sobotę 3.02.2024. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu namo@pans.nysa.pl.


Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą "Społeczna odpowiedzialność nauki II"