Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”


AKTUALNOŚCI     Edycja I


Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych potrwa do 15.01.2024

W "Nyskiej Akademii Młodego Odkrywcy" oczekuje na Twoje dzieci prawdziwa odyseja w krainie nieograniczonych możliwości!
W klasach V-VI i VII-VIII, sobota staje się magiczną bramą do fascynującego świata kosmetologii, pulsującej energii jazzu, mistycznej architektury i ekscytującej informatyki. To nie tylko zajęcia – to podróż, gdzie zrównoważony rozwój staje się przygodą, a ekonomia staje się symfonią kreatywności. To nie są tylko lekcje - to magiczna wyprawa, podczas której sobota staje się bramą do niezwykłych krain pełnych nauki, odkryć i przygód.
Pozwól swoim dzieciom wnieść wyobraźnię do codzienności i doświadczyć nauki w najbardziej ekscytujący sposób! Dołącz już teraz do tej niezwykłej wyprawy! Do zobaczenia na zajęciach tuż po feriach.
Informacji szczegółowych udziela Biuro Projektu namo@pans.nysa.pl, 774091687


Zapisy uczniów do udziału w II edycji projektu NAMO przedłużone do dnia 22.12.2023

W związku z wciąż dużą liczbą wolnych miejsc do II edycji projektu „Nyska Akademia Młodego Odkrywcy” informujemy, iż termin zgłoszenia został przedłużony do piątku 22.12.2023. Zapraszamy!


Biuro Projektu informuje o otwartej rekrutacji i naborze uczniów do II EDYCJI projektu "Nyska Akademia Młodego Odkrywcy". Dokumenty rekrutacyjne do II edycji projektu należy składać do 15.12.2023 r. 

Drodzy Rodzice, zapraszamy uczniów z klas V do VIII szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Nysa do udziału w II edycji projektu "Nyska Akademia Młodego Odkrywcy". Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

W ramach realizowanego projektu ogłaszamy kolejny nabór uczniów. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do II edycji projektu potrwa od 11.12.2023 r. do dnia 15.12.2023 r. zgodnie z Regulaminem Rekrutacji. O uczestnictwie w projekcie będzie decydować kolejność złożenia kompletu dokumentów przez Rodziców uczniów w Biurze Projektu. Zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie są wyszczególnione w Regulaminie Rekrutacji, który jest dostępny wraz z dokumentami do pobrania.

Udział w zajęciach projektowych jest bezpłatny, a zajęcia odbywają się w wyznaczone soboty zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
Okres realizacji II edycji projektu NAMO odbędzie się od 01.02.2024 do 30.06.2024 r. 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu: namo@pans.nysa.pl
 


Zakończenie I edycji projektu

W dniu 16.12.2023 r. w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie odbyło się uroczyste zakończenie pierwszej edycji projektu “NYSKA AKADEMIA MŁODEGO ODKRYWCY”. Podczas ostatniego już spotkania dokonano podsumowania zrealizowanych zajęć, a wszyscy uczestnicy otrzymali birety i certyfikaty udziału w projekcie.

“Nyska Akademia Młodego Odkrywcy” dofinansowana jest ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”. Inicjatywa jest skierowana do dzieci i młodzieży klas V do VIII uczęszczających do szkół z terenu miasta i gminy Nysa, a w I edycji realizowanej w okresie od października do grudnia 2023 roku uczestniczyło 32 uczniów z nyskich szkół podstawowych: SP nr 1, SP nr 3, SP nr 5, SP nr 10, NSP w Nysie, ZSP w Goświnowicach.

Spotkania miały na celu wyjaśnienie młodym uczestnikom jak nauka w sposób bezpośredni przyczynia się do dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój osobisty i społeczny. Projekt ma charakter interdyscyplinarny z wiodącą rolą zrównoważonego rozwoju, przy uwzględnieniu kontekstu technicznego, społecznego, zdrowotnego oraz artystycznego. Zajęcia wzbogacone są o wiele praktycznych elementów w formie ćwiczeń i warsztatów zawierających doświadczenia naukowe, które również pobudzają ciekawość i kreatywność uczestników. 

Podczas zajęć prowadzonych przez wykładowców PANS w Nysie w salach nyskiej Uczelni uczestnicy projektu NAMO poznawali naukę z punktu widzenia jej praktycznego zastosowania w życiu codziennym. Spotkania projektowe prowadzone były w 8 blokach tematycznych:

  1. mgr inż. arch. Ewa Matras (architektura) - jak budować i mieszkać ekologicznie i energooszczędnie
  2. mgr Agnieszka Stasieńko –Tłuczek  (kosmetologia) - dbałość o ciało i skórę z zastosowaniem ekologicznych środków pielęgnacyjnych
  3. dr Mariusz Drożdżal (jazz i muzyka estradowa) - wpływ dźwięków i muzyki na rozwój fizyczny i emocjonalny człowieka
  4. dr inż. Piotr Chwastyk (zarządzanie i inżynieria produkcji) zrównoważony rozwój - jak wytworzyć zieloną energię i wykorzystać ją w rozwoju technicznym społeczeństw
  5. dr inż. Adriana Halikowska (ekonomia) - jak oszczędzać w świecie zrównoważonego rozwoju
  6. dr inż. Adam Dudek (informatyka) - jak informatyka pomaga w ochronie środowiska naturalnego
  7. dr n. o zdr. Ewa Szura (psychofizyczne kształtowanie człowieka) - zdrowie i kondycja fizyczna w zdrowym środowisku naturalnym
  8. dr n. med. Marta Misiarz (dietetyka) - jak zdrowo się odżywiać korzystając z dobrodziejstw natury

Wszystkim uczestnikom gratulujemy pomyślnego ukończenia zajęć projektowych, a kolejnych zainteresowanych uczniów serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach! Szczegóły dotyczące trwających zapisów na stronie www.namo.pans.nysa.pl


DIETETYKA - zajęcia tematyczne 16.12.2023

Ostatnie zajęcia w ramach I edycji projektu „Nyska Akademia Młodych Odkrywców” z Dietetyki zostały poprowadzone przez dr n. med. Marta Misiarz, która skupiła uwagę uczestników na zasadach diety przyjaznej planecie. Warsztaty żywieniowe ukierunkowane były na zmniejszenie ilości mięsa i produktów odzwierzęcych w diecie na rzecz produktów pochodzenia roślinnego. Podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży miały na celu troskę o zdrowie i planetę. Przybliżenie koncepcji diety planetarnej, która wpływa korzystnie na zdrowie, ale również na ochronę środowiska naturalnego. Dieta planetarna jest podejściem żywieniowym, które ma na calu zmniejszenie wpływu na planetę poprzez zmianę sposobu, w jakim spożywamy żywność. Jest to jednocześnie dieta zdrowa, zrównoważona i przyjazna dla środowiska.


PSYCHOFIZYCZNE KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA - zajęcia tematyczne 9.12.2023

W sobotę odbyły się kolejne zajęcia tym razem poświęcone zdrowemu stylowi życia. Omówiono składowe stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej oraz technik relaksacyjnych. Cieszy fakt, że młodzież miała dużą wiedzę na tematy poruszane podczas warsztatów stąd Prowadząca dr n. o zdr. Ewa Szura skupiła się bardziej na motywacji do działania by faktycznie umieć korzystać z posiadanej wiedzy. Porozmawiano o tym co stanowi problem w dbaniu o zdrowie. Poruszono temat słodyczy, lenistwa w podejmowaniu aktywności fizycznej, postawy ciała, higieny snu i wiele innych zagadnień. Warsztaty zakończono grami i zabawami ruchowymi.


Ekonomia - zajęcia tematyczne 2.12.2023

Sobotnie zajęcia dla uczestników projektu miały za cel uświadomienie uczniom jak oszczędzać pieniądze w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, łącząc cele finansowe z dbałością o środowisko i społeczeństwo. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, czym jest zrównoważony rozwój i dlaczego jest tak ważny dla przyszłości planety i ludzi. Na zajęciach poznali sposoby, w jaki mogą dokonywać codziennych ekologicznych zakupów przy wykorzystaniu podstawowych udogodnień Microsoftu jak np. Excela czy OneNote. Dodatkowo uczestnicy mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat pieniądza, finansów, oszczędzania i inwestycji zrównoważonych oraz sposobów, w jakie mogą inwestować w przyszłość, dbając jednocześnie o środowisko. Zajęcia miały na celu także zrozumieć jak oszczędzać w sposób zrównoważony i jak ważne jest łączenie celów finansowych z dążeniem do lepszej przyszłości dla środowiska i społeczeństwa.


Informatyka - zajęcia tematyczne 25.11.2023

Celem zajęć było uświadomienie młodym uczestnikom projektu w jaki sposób Internet bezpowrotnie zmienił świat, a w szczególności ukazanie jego pozytywnego oddziaływania, czyli tego w jaki sposób informatyka pomaga w ochronie środowiska naturalnego. Uczestnicy projektu starali się odpowiedzieć na pytanie: jak właściwie korzystać z Internetu, aby był zdrowy dla nas i dla klimatu? Na zajęciach został wprowadzony element zdrowej rywalizacji uczestników i za pośrednictwem portalu mlodzi.ekoeksperymentarium.pl poruszane były także kolejne tematy: jak dbać o wodę, co to jest ślad węglowy czy skąd się bierze ciepło i prąd, a także tematyka dbania o przyrodę oraz recyklingu. Zajęcia warsztatowe realizowane w grupach dwuosobowych przy wykorzystaniu komputerów, co pozwoliło poszerzyć wiedzę uczestników w zakresie ekologicznego i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Dzięki eksperymentom i symulacjom (za pomocą symulatora tzw. wirtualnej elektrowni, zabawie w odwrotne programowanie czy z serwisami WEB i internetowymi bazami danych) uczestnicy projektu mogli poznać i zrozumieć procesy oraz mechanizmy związane z tymi aspektami. Rywalizacja pomiędzy poszczególnymi grupami uczestników zajęć pozwoliła skuteczniej rozwinąć zainteresowanie i ich aktywność poznawczą, zwiększyć kompetencje dotyczące obsługi komputera i poszukiwania informacji w sieci Internet oraz nauczyć współpracy w grupie. Uczestnicy za swoją kreatywną pracę zdobywali punkty, a największa ilość zdobytych punktów została nagrodzona drobnymi elektronicznymi upominkami.


Zrównoważony Rozwój - zajęcia tematyczne 18.11.2023

W dniu 18.11.2023r. odbyły się kolejne już zajęcia w ramach Nyskiej Akademii Młodego Odkrywcy - Projektu realizowanego przez PANS w Nysie i dofinansowanego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.
Zajęcia miały na celu zrozumieć zagrożenia wynikające z nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych ziemi oraz konieczność znalezienia alternatywnych dróg rozwoju społecznego poprzez postęp techniczny bez naruszania naturalnych zasobów. Miało to na celu pobudzenie świadomości i wyobraźnię na temat przyszłości świata i ludzkości. Przeprowadzone zajęcia popularyzują naukę jako skuteczne narzędzie w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych. Tematykę zrównoważonego rozwoju przybliżył uczestnikom dr inż. Piotr Chwastyk - Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju PANS w Nysie.


Jazz i muzyka estradowa - zajęcia tematyczne 4.11.2023

Sobotnie spotkanie dla uczestników projektu odbyły się pod nazwą „Wpływ dźwięków i muzyki na rozwój fizyczny i emocjonalny człowieka” poprowadzone przez dr Mariusza Drożdżala.
Warsztaty miały na celu między innymi rozbudzenie u dzieci zamiłowania do muzyki, umiejętności słuchania prostych utworów muzycznych, a także uczenie śpiewania piosenek i rozwijanie dyspozycji muzycznych oraz kształtowanie wrażliwości muzycznej. Była to aktywna forma obcowania z muzyką poprzez ruch, improwizację, która wprowadzi uczestników w barwny świat dźwięków wyzwalając tym samym pozytywne emocje i wyobraźnię.
Uczestnicy projektu dowiedzieli się jak kształtować umiejętność poprawnego oddechu, czym jest rytm i jaką rolę pełni w muzyce, a także o zastosowaniu dynamiki i kolorystyki brzmieniowej w celu osiągnięcia określonych efektów dźwiękowych.


Kosmetologia - dbałość o ciało i skórę z zastosowaniem ekologicznych środków pielęgnacyjnych - zajęcia tematyczne 28.10.2023

Kolejne zajęcia dla uczestników projektu „Nyska Akademia Młodych Odkrywców” koncentrowały się na pielęgnacji ciała i skóry, promując przy tym ekologiczne metody i produkty pielęgnacyjne, jakie są dostępne, jakie możemy stworzyć sami w domu, jak działają i dlaczego są korzystne dla naszego ciała i skóry. Uczestnicy projektu uczyli się korzystać z naturalnych składników (takich jak oleje, ektrakty roślinne, miód, itp.) i technik, aby właściwie dbać o swoje ciało, jednocześnie dbając o środowisko. Wśród poruszanych zagadnień pojawiły się także testy skórne i diagnostyka oraz certyfikacja i oznaczenie ekologicznych kosmetyków.


Architektura – jak budować i mieszkać ekologicznie i energooszczędnie - zajęcia tematyczne 14.10.2023

Celem przeprowadzonych warsztatów przez Panią mgr inż. arch. Ewę Matras było umożliwienie uczestnikom projektu poznanie podstawowych zagadnień związanych z problematyką ekologii i energooszczędności w architekturze. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy tematyczne i mieli za zadanie opracowanie przydzielonych im tematów w zakresie ekologii (grupa 1- wykorzystanie materiałów naturalnych; grupa 2- pozyskiwanie wody deszczowej do celów gospodarczych, grupa 3- biotyczne przegrody w budownictwie) oraz w zakresie energooszczędności (grupa 1- orientacja budynku względem stron świata, grupa 2 -magazynowanie ciepła, grupa 3- ochrona budynku przed wiatrem). Efektem końcowym zajęć było stworzenie wspólnego modelu przestrzennego budynku, na którym uczestnicy prezentowali wymyślone przez nich rozwiązania dotyczące mieszkalnictwa ekologicznego i energooszczędnego.


Spotkanie z Rodzicami

W dniu 12 października 2023 odbyło się spotkanie z Rodzicami dzieci biorących udział w projekcie. Podczas spotkania przekazano informację dotyczące celu projektu, bloków tematycznych oraz przedstawiono harmonogram zajęć. Uczelnia zapewnia uczestnikom bezpłatne materiały niezbędne do zajęć w ramach poszczególnych bloków tematycznych. W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma koszulkę z logotypami oraz notes z długopisem. Uczestnicy projektu podczas każdych zajęć otrzymają pakiety śniadaniowe.


Biuro Projektu informuje o otwartej rekrutacji i naborze uczniów do projektu "Nyska Akademia Młodego Odkrywcy" 

Drodzy Rodzice, zapraszamy zainteresowanych uczniów z klas V do VIII szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta I gminy Nysa do udziału w projekcie "Nyska Akademia Młodego Odkrywcy". Projekt dofinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą  „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

W ramach realizowanego projektu ogłaszamy nabór uczniów do udziału w I edycji projektu. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do I edycji projektu trwa od 18.09.2023 r. do dnia 22.09.2023 r. zgodnie z Regulaminem Rekrutacji. O uczestnictwie w projekcie będzie decydować kolejność złożenia kompletu dokumentów. W ramach ogłoszonego naboru posiadamy 60 miejsc dla uczniów ze szkół podstawowych miasta i gminy Nysa, w podziale na poszczególne grupy wiekowe: 

Udział w zajęciach projektowych jest bezpłatny. Zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział w zajęciach projektowych  zrealizowanych w terminie od 30.09.2023 r. do 31.01.2024

Uczestnicy projektu z poszczególnych klas zostaną przypisani do 2 grup po 30 osób. Młodsza grupa zostanie utworzona z uczniów klas V i VI, w grupie starszej będą uczniowie z klas VII i VIII.  Każdy uczestnik zakwalifikowany do projektu będzie uczestniczyć w 4 godzinnych zajęciach w każdym z 8 bloków tematycznych ujętych w projekcie, zgodnie z harmonogramem. 

Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa (do pobrania w zakładce dokumenty

Czas trwania rekrutacji: 
Biuro Projektu przyjmuje dokumenty rekrutacyjne od  18.09.2023 od godz.8.00 do 22.09.2023 do godziny 15.00.

Miejsce składania dokumentów: 
    Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
    Budynek C, pokój nr 2
    ul. Obrońców Tobruku 5, 48-300 Nysa    

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 
    25 września 2023 r.

Przed rozpoczęciem zajęć projektowych odbędzie się zebranie z rodzicami. Proces rekrutacji zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin Rekrutacji. W przypadku gdy nie zgłosi się wymagana liczba uczestników, przeprowadzony zostanie nabór dodatkowy. Wszelkie aktualności dotyczące projektu zamieszczane będą na stronie internetowej projektu.


Biuro Projektu informuje o otwartej rekrutacji i naborze prowadzących warsztaty do I EDYCJI projektu "Nyska Akademia Młodego Odkrywcy". Dokumenty należy składać do 15.09.2023 r.

W związku z realizacją w roku akademickim 2023/24 przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Nysie projektu pn. Nyska Akademia Młodego Odkrywcy [NAMO] poszukujemy prowadzących do następujących bloków tematycznych:

Projekt realizowany będzie w latach 2023 - 2025 w ramach czterech edycji w podziale na dwa semestry: zimowy i letni. W roku szkolnym 2023/2024 odbędą się dwie edycje projektu i w roku szkolnym 2024/2025 zostaną zrealizowane pozostałe dwie. Bieżący nabór prowadzących dotyczy TYLKO roku akademickiego 2023/24r.

Nyska Akademia Młodego Odkrywcy obejmie w sumie 240 uczniów szkół podstawowych podzielonych na dwie grupy wiekowe po 30 osób każda. (grupa młodsza: klasy 5-6, grupa starsza: klasy 7-8). Zajęcia odbywać się będą w soboty w oparciu o uzgodniony z prowadzącymi harmonogram, ale zajęcia planujemy rozpocząć już 30 września 2023r.

Prowadzący w ramach każdego semestru będą zobowiązani do przygotowania i przeprowadzenia ośmiu godzin zajęć (4h dla grupy młodszej i 4h dla grupy starszej). W przypadku zaintereswania prosimy o dostarczenie sylabusa według załaczonego wzoru. (osobno dla grupy młodszej z klas 5-6 i starszej z klas 7-8) na adres: namo@pans.nysa.pl

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą "Społeczna odpowiedzialność nauki II"